Raziskave

Znanstveni in strokovni sodelavci inštituta redno sodelujejo v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter svoja spoznanja predstavljajo na znanstvenih srečanjih, simpozijih in konferencah.


Končno poročilo o rezultatih raziskav

1. GERŠAK, Teodor, VREG, France, BOBANEC, Robert, FINK-HAFNER, Danica, GOLAVŠAK, Alfred, JOGAN, Savin, KAVČIČ, Bogdan, KOCJAN, Lado, KOŽAR, Jernej, KODRIN, Stanko, MASTNAK, Miro, RENER, Tanja, SMREKAR, Jože, SORŠAK, Slavko, ŠPINDLER, Jože, ŠUGMAN, Rajko, ZAJC, Drago, PAPOTNIK, Amand, KOTNIK, Stane, VRŠEC, Milan. Pripravljenost družbeno-političnega sistema za SLO in DS : poročilo o delu za leto 1984, (Medrepubliško-pokrajinski projekt SLO in DS SFRJ, C8-0227). Ljubljana: RSS, 1984. 30 f. [COBISS.SI-ID 10790912]

2. VREG, France, BEBLER, Anton, GRIZOLD, Anton, LUBI, Darko, MALEŠIČ, Marjan, KLAJNŠČEK, Zdravko, SMREKAR, Jože, KOCIJAN, Lado, VRŠEC, Milan, MASTNAK, Miro, JOGAN, Savin, KOŽAR, Jernej, GERŠAK, Teodor, MIRKOVIČ, Tihomir, BUKINAC, Zorica, JELUŠIČ, Ljubica, KUZMA, Vojko, VEGIČ, Vinko. Razvojne spremembe političnega sistema v Jugoslaviji in obrambno varnostni sistem : poročilo o delu za leto 1990, (Obramboslovje). Ljubljana: RSS, 1990. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 33858816]

3. LOBNIKAR, Branko, ČALETA, Denis, ŽABERL, Miroslav, ANŽIČ, Andrej, RANČIGAJ, Katja. Varnostna in organizacijska kultura v Slovenski vojski z vidika upravljanja s tajnimi podatki : končno poročilo raziskovalne skupine Fakultete za varnostne vede. [Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2009]. 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1779434]

Elaborat, predštudija, študija

4. VRŠEC, Milan. Izvirna metodologija, struktura in vsebina elaborata s programom usposabljanja varnostnikov. Ljubljana: [M. Vršec], 1995. 80 str. [COBISS.SI-ID 1698794]

5. VRŠEC, Milan. Letališki varnostni program : načrti ukrepov za obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov, Odkritje sumljivega predmeta v letališki zgradbi : elaborat. Brnik: [M. Vršec], 1995. [21] f. [COBISS.SI-ID 1695466]

6. VRŠEC, Milan. Letališki varnostni program : načrti ukrepov za obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov, Ugrabljeno letalo na letališču : elaborat. Brnik: [M. Vršec], 1995. [22] f. [COBISS.SI-ID 1695722]

7. VRŠEC, Milan. Letališki varnostni standardi - zahteve. Brnik: [M. Vršec], 1995. [6] f. [COBISS.SI-ID 1695978]

8. VRŠEC, Milan. Načrt ukrepov za obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov : elaborat.

9. VRŠEC, Milan. Varovanje državnega zbora : elaborat : prvi del. Ljubljana: Panorama security, 1999. 151 f. [COBISS.SI-ID 1669610]

10. VRŠEC, Milan. Načrt ustanovitve, organiziranosti in delovanja civilne zaščite : študija primera. Ljubljana: [M. Vršec], 2000. 13 f. [COBISS.SI-ID 1705450]

11. VRŠEC, Milan. Program varnostnega izpopolnjevanja in usposabljanja managementa in varnostnega osebja : študija. Ljubljana: [M. Vršec], 2000. 19 f. [COBISS.SI-ID 1697770]

12. VRŠEC, Milan. Vzpostavljanje varnostnega podsistema ELES UPO v integralnem varnostnem sistemu ELES, d.o.o. : elaborat - prvi del. Ljubljana: MV Panorama security, 2003. 96 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1669354]

13. VRŠEC, Milan. Načrt varovanja oseb in premoženja, z Navodilom za delo v varnostno nadzornem centru : študija primera. Ljubljana: [M. Vršec], 2004. 21 f. [COBISS.SI-ID 1705706]

14. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Varovanje informacij : predlog posodobitve varovanja računalniškega omrežja in poslovnega informacijskega sistema : študija. [Ljubljana: M. Vršec], [2004?]. 23 f. [COBISS.SI-ID 1696746]

15. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Pristop k sistemski obdelavi podatkov o poslovnih partnerjih, kupcih in porabnikih varnostnih storitev : študija primera. Ljubljana: [M. Vršec], 2005. 16 f. [COBISS.SI-ID 1705962]

16. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Varnostni sistem Acroni d.o.o. : varnostni elaborat : prva faza. Ljubljana: Nova panorama, 2006. 106 f. [COBISS.SI-ID 1679338]

17. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Ocena varnostnih razmer : ogroženost, varnostna tveganja, varnostne potrebe. Ig: [M. Vršec], 2008. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1674730]

18. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Ocena varnostnih razmer : ogroženost, varnostna tveganja, varnostne potrebe. Škofljica: [M. Vršec], 2008. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1674218]

19. ČALETA, Denis. Zaščita kritične infrastrukture – enota TE-TOL – varnostna študija, 2009.

Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

20. VREG, France, JELUŠIČ, Ljubica, ANŽIČ, Andrej, BEBLER, Anton, BUKINAC, Zorica, FINK-HAFNER, Danica, GRIZOLD, Anton, LUBI, Darko, LUBI, Darko, KLEMNEČIČ, Zoran, KOCIJAN, Lado, KODRIN, Stanko, KRAJNC, Viktor, KUZMA, Vojko, MALEŠIČ, Marjan, PAPOTNIK, Amand, NOVAK, Mojca, POLIČ, Marko, SMREKAR, Jože, TUNJIĆ, Filip, UŠENIČNIK, Bojan, VEGIČ, Vinko, VRŠEC, Milan. Razvoj sistema SLO in Ds SFRJ : Razvojne spremembe družbeno-političnega sistema v SFRJ ter sistem SLO in DS : (načrt projekta), (Obramboslovje, C5-0596). Ljubljana; Skoplje: FSPN Obramboslovni raziskovalni inštitut: Univerza "Kiril i Metodij" Inštitut za sociološka in pravno politična raziskovanja, 1990. 247 f. [COBISS.SI-ID 22706525]

21. VRŠEC, Milan. Letališki varnostni program. Brnik: [M. Vršec], 1995. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1672938]

22. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Integralni varnostni sistem : projekt. Ljubljana: [M. Vršec], 2003/2004. 310 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1708522]

23. AVŠIČ, Jože, VIZJAK, Andrej, VRŠEC, Milan, BIBIČ, Vojko, HRIBAR, Anica, HORŽEN, Toni, PINTERIČ, Ferdo, MOKROVIČ, Borut. Ustanovitev visokošolskega zavoda Visoka strokovna šola za trgovino in turizem Brežice : projekt. Brežice: [s.n.], 2003. 55 str. [COBISS.SI-ID 1696234]

24. VRŠEC, Milan. Varnostna politika v skupini Petrol. Ljubljana: [M. Vršec], 2004. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1674474]

25. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Posodobitev varnostnega sistema javnega podjetja Energetika Ljubljana : projekt. Ljubljana: [M. Vršec], 2006. 232 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1709034]

26. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Varnostni sistem javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana : projekt. Ljubljana: [M. Vršec], 2006. 152 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1709290]

27. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Varnostni sistem pravosodnih organov. Ljubljana: MV Panorama security, 2006. 113 f. [COBISS.SI-ID 1678826]

28. VRŠEC, Milan, VRŠEC, Miran. Varnostni sistem - načrt varovanja Nafta Lendava in Petrol Skladiščenje : projekt. Ljubljana: [M. Vršec], 2008. 147 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1708778]

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je z odločbo št. 6314-33-2010/3 z dne 21.06.2010 Inštitut za korporativne varnostne študije in njegovo raziskovalno skupino vpisala v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod zaporedno številko 2988.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
V REDU
Cookies help us deliver our services. By using our services you agree to our use of cookies.
OK