Publikacije

Raziskovalci ICS, Ljubljana skrbijo za širjenje znanja in raziskovalnih rezultatov z objavo v znanstvenih in strokovnih revijah, monografijah in zbornikih. Inštitut izdaja nekatere od svojih raziskav v knjižni obliki, številne raziskave pa izhajajo tudi pri drugih založbah.


Publikacije

Counter terrorism challenges regarding the process of critical infrastructure protection

Z veseljem vas obveščamo, da je sredi septembra izšla knjiga »Counter terrorism challenges regarding the process of critical infrastructure protection«. Gre za izjemno zbirko več poglavij različnih tujih in domačih profesorjev in strokovnjakov s področja varovanja kritične infrastrukture. Knjiga je izšla ob mednarodni konferenci »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji jugovzhodne Evrope«, ki se je odvila septembra v Mariboru. Poglavja sta uredila doc. dr. Denis Čaleta in dr. Paul Shemella.

Oborožene sile in terorizem v luči konfliktov 21. stoletja

Oborožene sile so se v vseh nacionalnovarnostnih sistemih pojavljale kot glavni subjekt zagotavljanja obrambe države pred zunanjo agresijo. Zaradi spremenjenih varnostnih razmer in ocen, ki praktično ne predvidevajo klasičnega konvencionalnega vojaškega napada na državo, so oborožene sile začele dobivati novo vlogo in naloge v okviru zagotavljanja nacionalne varnosti. Poleg tega, da se v okviru zagotavljanja mednarodne varnosti oborožene sile pojavljajo predvsem na področju mirovnih operacij za podporo miru ali njegovo uveljavljanje, smo v svetu priča procesom, ki opredeljujejo njihovo vlogo tudi pri zagotavljanju notranje varnosti oziroma protiterorizma. Vloga oboroženih sil se zaradi njihove tehnične opremljenosti, izurjenosti in organizacije vedno bolj pojavlja tudi kot podpora drugim subjektom pri zagotavljanju notranje varnosti države.

Zbornik prispevkov iz mednarodnega posveta »Varnostni management«

Ob mednarodnem posvetu s področja »Varnostnega managementa« je Inštitut za korporativne varnostne študije, na zgoščenki izdal tudi zbornik prispevkov. Zbornik mednarodnega posveta je uredil dr. Denis Čaleta. Zbornik mednarodnega posveta na 71 straneh vsebuje aktualne vsebine povezane z celovitim obvladovanjem varnostnih tveganj.

Zbornik znanstvenih prispevkov iz mednarodne konference »Dnevi korporativne varnosti«

Ob mednarodni konferenci z nazivom »Dnevi korporativne varnosti « z osrednjo temo »Dileme razvoja in izzivi na področju korporativne varnosti« je Inštitut za korporativne varnostne študije, na zgoščenki izdal tudi zbornik znanstvenih prispevkov. Zbornik mednarodne konference je uredil doc. dr. Denis Čaleta. Zbornik mednarodne konference na 159 straneh vsebuje najnovejša znanstvena spoznanja povezana z obvladovanjem tveganj v okolju delovanja kritične infrastrukture.

Corporate security in dynamic global environment - challenges and risks

Z veseljem vas obveščamo, da je sredi marca izšla knjiga »Corporate security in dynamic global environment - challenges and risks«. Gre za izjemno zbirko več poglavij različnih tujih in domačih profesorjev in strokovnjakov s področja korporativne varnosti. Knjiga je izšla ob mednarodni konferenci »Dnevi korporativne varnosti«, ki se je odvila marca 2012 v Ljubljani in je bila posvečena »Upravljanju korporativne varnosti v multinacionalnih organizacijah in njigovem delovanju v globalnem varnostnem okolju«. Poglavja je uredil doc. dr. Denis Čaleta.

Revija Korporativna varnost

Strokovna revija Korporativna varnost

Managing the Consequences of Terrorist Acts - Efficiency and Coordination Challenges

Z veseljem vas obveščamo, da je novembra izšla knjiga »Managing the Consequences of Terrorist Acts - Efficiency and Coordination Challenges«. Gre za izjemno zbirko več poglavij različnih tujih in domačih profesorjev in strokovnjakov s področja odpravljanja posledic terorističnih dejanj. Knjiga je izšla ob mednarodni konferenci »Counter terrorism challenges in region of SE Europe«, ki se je odvila novembra v Mariboru. Poglavja sta uredila doc. dr. Denis Čaleta in dr. Paul Shemella.

Management of corporate security - New Approaches and Future Challenges

Z veseljem vas obveščamo, da je marca izšla knjiga »Management of Corporate security - New Approaches and Future Challenges«. Gre za izjemno zbirko več poglavij različnih tujih in domačih profesorjev in strokovnjakov s področja korporativne varnosti. Knjiga je izšla ob mednarodni konferenci »Dnevi korporativne varnosti«, ki se je odvila marca v Ljubljani. Poglavja sta uredila doc. dr. Denis Čaleta in mag. Miran Vršec.

Intelligence and Combating Terrorism - New Paradigm and Future Challenges

obveščamo vas, da je v začetku marca 2014 izšla knjiga Intelligence and Combating Terrorism - New Paradigm and Future Challenges. Gre za izjemno zbirko več poglavij različnih tujih in domačih profesorjev in strokovnjakov s področja boja proti terorizmu. Knjiga je izšla ob mednarodni konferenci »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji jugovzhodne Evrope«, ki se je odvila marca v Mariboru. Poglavja sta uredila doc. dr. Denis Čaleta in dr. Paul Shemella.

Corporate Security – Open Dilemmas in the Modern Information Society

Spoštovani bralci, z veseljem vas obveščamo, da je konec marca izšla knjiga »Corporate Security – Open Dilemmas in the Modern Information Society«. Gre za izjemno zbirko več poglavij različnih tujih in domačih profesorjev in strokovnjakov s področja korporativne varnosti in informacijske varnosti. Knjiga je izšla ob mednarodni konferenci »Dnevi korporativne varnosti 2014«, ki se je odvila konec v Ljubljani. Poglavja so uredili doc. dr. Denis Čaleta, mag. Blaž Ivanc in mag. Miran Vršec.

Comprehensive Approach as »Sine Qua Non« for Critical Infrastructure Protection

Izšla je knjiga z naslovom Comprehensive Approach as »Sine Qua Non« for Critical Infrastructure Protection. Knjiga je delo različnih avtorjev - strokovnjakov s področja kritične infrastrukture, zbranih v vsebinska poglavja, katere sta uredila dr. denis Čaletra in dr. Vesela Radović.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
V REDU
Cookies help us deliver our services. By using our services you agree to our use of cookies.
OK