Dejavnosti inštituta

Inštitut kot osnovno dejavnost v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in aktom o ustanovitvi izvaja naslednje dejavnosti s katerimi zagotavlja poslanstvo, vizijo, vrednote in strateške cilje:


58.110 Izdajanje knjig

58.130 Izdajanje časopisov

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.990 Drugo informiranje

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

94.120 Dejavnost strokovnih združenj

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
V REDU
Cookies help us deliver our services. By using our services you agree to our use of cookies.
OK